REGULAMIN PARKU LINOWEGO ALFA

 

1. Z Parku Linowego „ALFA" mogą korzystać osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów.

2. Osoby wchodzące na trasy parku linowego są świadome ryzyka jakie towarzyszy przebywanie na wysokości. Wejście do Parku Linowego „ALFA" następuje na własną odpowiedzialność.

3. Trasy przygotowane są dla osób mierzących nie mniej niż 110 cm wzrostu, pozostałe osoby mogą mieć problemy z wpięciem do asekuracji i z poruszaniem się po przeszkodach tras dziecięcej i dorosłej. Personel parku linowego decyduje , które osoby mające wymagany minimalny wzrost mogą wejść na trasy dedykowane osobom o minimalnym wzroście 140 cm. Dzieci na trasie „Białej” są przepinane przez rodziców lub opiekunów, którzy muszą przejść standardowe przeszkolenie przed skorzystaniem przez ich dzieci z trasy „Białej”. Na przeszkodach i pomostach trasy białej mogą przebywać tylko dzieci pokonujące przeszkody. Limit wzrostu nie dotyczy trasy „Zielonej” i „Białej”.

4. Korzystanie przez osoby o wzroście ponad 160 cm z tras dziecięcych (poza trasą „Białą”) jest możliwe, ale należy wiedzieć o wynikających zagrożeniach. Ponieważ asekuracja na takiej trasie znajduje się na niższej niż zwykle wysokości, zapewnia zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości, lecz osoby o wzroście ponad 160 cm w momencie odpadnięcia mogą uderzyć o elementy przeszkody.

5. Korzystanie z Parku Linowego „ALFA" dozwolone jest tylko po wcześniejszym zapoznaniu się z regulaminem, podpisaniu oświadczenia, nabyciu biletu oraz przejściu szkolenia z zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Parku Linowym „ALFA".

6. Osoby, które spożyły alkohol lub inne środki odurzające obowiązuje całkowity zakaz korzystania z atrakcji w Parku Linowym „ALFA".

7. Ze względu na używany sprzęt ochrony indywidualnej oraz sprzęt do ewakuacji, korzystanie z parku linowego „ALFA” dozwolone jest dla osób o obwodzie pasa nie większym niż 110 cm i wadze nie przekraczającej 120 kg.

8. Wejście na przeszkody w Parku Linowym „ALFA" może nastąpić tylko po wyrażeniu zgody przez instruktora Parku.

9. Osoby cierpiące na choroby serca lub inne, które w przypadku wysiłku fizycznego mogą zagrażać ich zdrowiu lub życiu, nie powinny korzystać z Parku Linowego „ALFA".

10. Personel Parku Linowego „ALFA" nie odpowiada za rzeczy pozostawione w Parku, gdyż nie posiada szatni i nie przyjmuje do przechowywania rzeczy wartościowych (np. : dokumenty, portfel, klucze, telefony i inne)

11. Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w Parku Linowym „ALFA":

 • Osoby chcące korzystać z Parku Linowego „ALFA" muszą otrzymać od instruktora sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości (uprząż z lonżami, karabinki, bloczek zjazdowy oraz kask). W Parku Linowym Alfa dopuszczalne jest używanie sprzętu, który jest na wyposażeniu parku. Sprzęt jest zakładany i zdejmowany tylko przez instruktora, po jego założeniu niedopuszczalne są jakiekolwiek zmiany przy nim.
 • Biżuterię, okulary, telefony komórkowe oraz inne przedmioty powinno się odpowiednio zabezpieczyć tak, aby nie stwarzały one zagrożenia dla zdrowia i życia właściciela oraz pozostałych klientów.
 • Osoby noszące długie włosy powinny schować je pod kaskiem, aby nie wkręciły się w bloczki i inne elementy parku.
 • Karabinki lonży asekuracyjnej należy wpinać zamkami w dwie przeciwne strony.
 • Po każdym wpięciu karabinka należy sprawdzić, czy zamek został poprawnie zamknięty.
 • Przemieszczając się na kolejne przeszkody, należy przepiąć pojedynczo najpierw pierwszy, potem drugi karabinek do liny asekuracyjnej.
 • Niedopuszczalną sytuacją jest wypięcie naraz obydwu karabinków!
 • Punkty wpięć karabinków oznaczone są kolorem czerwonym.
 • Jeśli na linie stalowej obok czerwonego oznaczenia występuje też kolor żółty oznacza to, że należy tam wpiąć bloczek oznaczony żółtym kolorem. Należy wtedy najpierw wpiąć bloczek w linę zjazdową, kontrolując czy lonża nie jest skręcona. Dopiero potem kolejno przepiąć karabinki z pętli asekuracyjnej zgodnie z oznaczeniami na linie do zjazdu .
 • Podczas zjazdu na linie zjazdowej należy trzymać się tylko lonży bloczka lub zestawu lonż bloczka i karabinków zgodnie z instrukcją otrzymaną podczas szkolenia.
 • Chwytanie w czasie zjazdu stalowej liny grozi poważnym skaleczeniem!
 • Jedyną dopuszczalną pozycją podczas zjazdu jest pozycją „siedzącą".
 • Podczas dojeżdżania do podestu należy unieść nogi i lekko je zgiąć w kolanach tak, aby zamortyzować ewentualne uderzenie o materac. W momencie zatrzymania należy chwycić ręką dodatkowej liny lub pętli, aby nie odjechać od podestu. Nie wolno łapać się liny za bloczkiem, aby powracający bloczek nie najechał nam na rękę.
 • Uwaga!!! W ostatniej fazie zjazdu nie wyciągać przed siebie rąk w kierunku materaca.
 • Jeśli nie udało nam się zatrzymać na podeście i zjechaliśmy z powrotem, należy zaczekać, aż się zatrzymamy, a następnie chwytając za linę nośną dociągnąć się do podestu ustawiając się głową w kierunku jazdy.
 • Po przejechaniu na linie powinno się zachować następującą kolejność przepinania sprzętu asekuracyjnego: najpierw wypinamy jeden karabinek i wpinamy go do pętli oplecionej wokół drzewa/słupa, następnie wypinamy bloczek i wpinamy go do ucha u boku uprzęży. Jako ostatni wypinamy karabinek będący jeszcze na stalowej linie zjazdowej i wpinamy go do kontynuacji tej liny.
 • Przy pokonywaniu ścianki wspinaczkowej karabinki lonży przepinamy tak często, aby nie znalazły się poniżej punktu mocowania do uprzęży (wysokość pasa).
 • Podczas przechodzenia przez Park Linowy „ALFA" wskazany jest spokój, nie można skakać po przeszkodach i huśtać się na atrakcjach do tego nie przeznaczonych.
 • Na pojedynczej przeszkodzie może znajdować się tylko jedna osoba.
 • Na podeście mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby.
 • Osoby nieupoważnione nie mogą znajdować się w pobliżu ścianki wspinaczkowej, pod trasą parku i w pobliżu zjazdów.
 • W przypadku utraty sił, rezygnacji lub innych przyczyn uniemożliwiających zakończenie trasy należy wezwać obsługę Parku Linowego „ALFA"- zostaniemy sprawnie sprowadzeni na ziemię.
 • Podczas wizyty w Parku Linowym „ALFA" należy bezwzględnie wykonywać polecenia instruktorów.
 • Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego „ALFA" nie mogą swoim zachowaniem zarówno na ziemi, jak i na wysokości stwarzać zagrożenia dla życia lub zdrowia swojego lub innych. Osoby stwarzające zagrożenie będą usuwane z terenu parku linowego  Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego „ALFA", nie mogą przeszkadzać w pracy personelowi Parku.
 • Niszczenie elementów Parku Linowego „ALFA" jest zakazane pod groźbą odpowiedzialności karnej.
 • Pokonywanie parku linowego w nieodpowiednim obuwiu (szpilki, klapki, japonki, buty z kolcami) jest niedopuszczalne, gdyż stwarza zagrożenie lub może powodować zniszczenia parku.
 • Wszelkie wypadki i kontuzje należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom Parku Linowego „ALFA".
 • Na terenie parku linowego „Alfa” obowiązuje zakaz spożywania alkoholu.
 • Palenie tytoniu dozwolone jest tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
 • W kwestiach nie ujętych w regulaminie stosowane będą przepisy kodeksu cywilnego.